Uhkatilanteiden hallinnan perusteet

Uhkatilanteilla tarkoitaan ongelmatilanteita, joissa syystä tai toisesta on olemassa kohonnut väkivallan uhka. Tällaisia tilanteita voi kohdata niin töissä kuin vapaa-ajalla. Uhkatilanteiden hallinta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joiden hallinta ei vaadi yliluonnollisia itsepuolustustaitoja vaan maalaisjärkeä ja hieman asiaan perehtymistä. 1. Tilanteen tunnistaminen Potentiaalisen uhkatilanteen syntyminen on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta…