Mitä COVID-19 on opettanut meille turvallisuudesta

Niin kuin suurin osa muistakin turvallisuusuhkista Koronavirus iski suurimmalle osalle, itseni mukaanlukien, puun takaa. Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan ole tarkoitus käsitellä sitä mitä olisi pitänyt tehdä toisin vaan keskitymme siihen mitä COVID-19 on opettanut meille turvallisuudesta. Ympäristön havainnointi Keväällä 2020 Korona-aallon iskiessä Suomeen näin ensimmäistä kertaa ikinä ihmisten aidosti kiinnittävän…

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet

Uhkatilanteilla tarkoitaan ongelmatilanteita, joissa syystä tai toisesta on olemassa kohonnut väkivallan uhka. Tällaisia tilanteita voi kohdata niin töissä kuin vapaa-ajalla. Uhkatilanteiden hallinta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joiden hallinta ei vaadi yliluonnollisia itsepuolustustaitoja vaan maalaisjärkeä ja hieman asiaan perehtymistä. 1. Tilanteen tunnistaminen Potentiaalisen uhkatilanteen syntyminen on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta…